Interiérové schodisko

Toto výrazné schodisko na seba upozorní v prvom rade farbou. Neobvyklá a pritom vkusná. Zmyslom tohto schodiska nebol len jeho účel, ale aj priehľadnosť, ktorá klientovi splnila očakávania.
Postup jeho realizácie nebol ničím odlišný od iných našich postupov. 
Vždy to začína pri komunikácií s klientom. Pre nás je najdôležitejšia predstava zákazníka a pokiaľ možno, tak aj výška financií do ktorej by sa klient chcel vmestiť. 
V tomto prípade bol klient jasne rozhodnutý, čo viedlo k okamžitému porozumeniu a tak sme prešli k ďalším krokom, ktoré spočívali práve v premeraní priestoru, kde klient zamýšľal schodisko umiestniť. Po dôkladnom premeraní sme začali s 3D modelovaním priestoru pre schodisko a následne s návrhom samotného schodiska. 
Pôvodný plán bolo murované schodisko. Avšak fakt, že by schodisko obmedzovalo zrak vo výhľade, klienta priviedol k verzií schodiska, ktoré by vizuálne obmedzenia eliminovalo čo možno najviac.

Návrh č.1

Spočiatku sme sa zahrávali s verziou schodiska, ktorého nosníkmi by boli kovové pásoviny o hrúbke 15mm. Možnosť prepojenia jednotlivých pásovín (ďalej nosníkov) nepripadala v úvahu nakoľko sme boli priestorovo obmedzený. Neskoršie výpočty poukázali na labilitu nosníkov bez ich vzájomného prepojenia. Hľadali sme teda alternatívu, ktorá by uspokojila všetky klientove očakávania. 

Návrh č.2

Voľba profilu pre nosnú časť schodiska bola teda súžená na isté druhy oceľových profilov. Klient bol prizvaný do našich výrobných priestorov, kde mal možnosť autonómneho rozhodovania sa na základe odporúčaných vzoriek oceľových profilov, ktoré dnes už tvoria jeho schodisko.

Realizácia

Akonáhle padlo klientove rozhodnutie, začalo sa pracovať na realizácií schodiska. Voľba padla na I-profil o rozmere 100x50mm. Samotné zábradlie je vyhotovené z trubiek s priemerom 30mm a výplet z guľatiny s priemerom 10mm. Výroba schodiska prebiehala podľa technickej dokumentácie vytvorenej na základe klientom odsúhlaseného návrhu. Samotná výroba trvala zhruba 2-3 dni. Po narezaní materiálu a zvarení jednotlivých kusov, boli nosníky prevezené do lakovne. Farba schodiska bola riešená práškovou pálenou farbou (RAL 2004). Po aplikácií farby a jej zatuhnutiu, bolo schodisko prevezené priamo ku klientovi, kde bolo montované. Výsledok si môžete pozrieť nižšie.