Ako vybrať bránu?

Ako vybrať bránu?

Brána, bránka alebo plot nie je len akýmsi predeľovacím prvkom, medzi vašim pozemkom a okolím. Prvé čo každá návšteva pri vás chytí do rúk, je práve kľučka vašej bránky. Je to tiež okamih kde návšteva prichádza do styku s vašim vkusom, s tým, čo vystihuje vás, preto si dajte záležať na tom, čo si pri výbere volíte. Ja sa vám pokúsim zhrnúť možnosti a pomôcť vám, rozhodnúť sa. Poďme na to.

Terén

Pri rozhodovaní je nutné začať práve tým, čo všetko ovplyvňuje vjazd na pozemok. Ak je vstup v sklone (kopec), oplyvní to nie len možnosti, ale aj výsledný tvar a v neposlednom rade aj cenu brány. Napríklad pri samonosnej bráne by to znamenalo, že budete potrebovať silnejší motor, aby dokázal vytlačiť bránu do kopca a rovnako tak elektrickú pomocnú brzdu, ktorá pomôže odľahčiť motor v kľudovom stave, čím mu zároveň predĺži životnosť.

Spôsob otvárania

Po teréne, je dôležité zamyslieť sa nad prioritami pri otváraní brány. Poznáme viac druhov brán, každá z nich má iný spôsob otvárania a práve táto informácia môže byť pre vás kľúčová. Stručne si popíšme najznámejšie z nich:

Krídlová brána

Tento typ otvárania nesie so sebou jednu veľkú nevýhodu. Je tým práve priestor o ktorý vás pripravuje krídlo brány pri otváraní. Inak je to najstarší spôsob, ktorý si aj napriek tejto nevýhode nájde vždy svojich záujemcov. Pri tomto spôsobe otvárania je dôležité si povedať, že pri alternatíve s elektrickým pohonom ste obmedzovaný aj uhlom otvorenia, ktorý vždy udáva výrobca pohonu. Pri bežných lineárnych alebo pákových pohonoch je uhol otvorenia 110°. Ak je požadovaný väčší uhol otvorenia, existujú aj podzemné motory, ktoré vám nie len umožnia väčšie otvorenie brány, ale sú aj elegantne ukryté pod osou brány. Nevýhodou týchto pohonov je práve cena, ktorá je pomerne vysoká.

Posuvná brána

Ako ďalšiu možnosť by som rád čo to povedal k posuvnej bráne. S týmto typom otvárania sa môžete stretnúť veľmi často. Pri posuvnej bráne, je rovnako ako aj pri samonosnej výhoda práve to, že pri parkovaní nemusíte brať ohľad na priestor pred bránou. Tým že je posuvná, tak sa odsunie po koľajnici na bok a potom späť po tej istej dráhe bez obmedzovania v priestore. Jej nevýhodou je však samotné technické riešenie a tým je koľajnica. V zimnom období vám môže cez koľajnicu zamrznúť voda a pri otváraní vám z nej ľad zhodí bránu. Výhodou je naopak to, že pri posuvnej bráne na koľajnici, môžete rátať s tým, že brána nebude o veľa dlhšia, než je samotný otvor brány.

Samonosná posuvná brána

Samonosné brány majú prakticky podobné možnosti ako ich alternatíva pri posuvných bránach na koľajnici. Na rozdiel od posuvnej brány, samonosná nemá kontakt so zemou ale preto je súčasťou tohto typu aj vzperová časť, alebo inak trojuholník/nos, ktorý túto bránu robí samonosnou. Nevýhodou samonosných brán je podmienka betónového základu pre vozíky umožňujúce pohyb brány, ktoré nesú celú váhu brány. V otvorenom alebo zatvorenom stave sa váha brány na vozíky násobí pákovým efektom, preto je nutné základ nezanedbať. Nesie so sebou však mnoho výhod, ktoré sú spájané najmä s tým, že brána takmer vôbec nie je v kontakte so zemou, takže je prakticky bezúdržbová.

Voľba výplne brány

Čo sa týka vzorov pre brány, ploty a bránky, dovolím si tvrdiť, že sú to výrobky bez obmedzení. Pri voľbe výplne možné pracovať aj s fantáziou, čím môžete dosiahnúť originalitu ale samozrejme treba dbať na to že so zvyšujúcou sa náročnosťou, bude vždy narastať aj cena. Ak by sme ostali v tej stredovej rovine, tak by sme sa mohli upriamiť na bežne dostupné materiály. Nimi sú najmä ťahokovy, dierované plechy, pretláčané plechy a rôzne lamelové výplne vrátane výplní s uzavretými obdĺžnikovými profilmi. Nižšie si môžete vyžiadať katalóg pretláčaných plechov bezplatne.

Pohony pre brány

Ak chcete akúkoľvek bránu, či to bude krídlová, alebo posuvná, všetky viete vybaviť o automatické otváranie. Vám ako spotrebiteľovi praktický stačí vedieť, aká bude intenzita otvárania, či je priorita tichší chod atď.. Aktuálne býva v móde inštalovať pohony BRUSHLESS, ktoré sú omnoho tichšie a rýchlejšie oproti bežným pohonom. Ich cenová hladina je trochu vyššie, ale stojí to za benefity v podobe dlhšej životnosti a menšom hluku, ktorý vydáva motor počas svojich procesov otvárania a zatvárania. My montujeme pohony od výrobcov NICE a ROGER.

Posuvná kovová brána s ťahokovom

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom formulára na našej stránke.